Lengde 7,5 til 8 meter

Pris

50kr / tillegg per døgn / Per Accommodation