Lengde 9 til 9,9 meter

Pris

150kr / tillegg per døgn / Per Accommodation